Zespół projektu

Elżbieta Sowizdrzał

Menedżer projektu

Karolina Mądry

Lider zespołów merytorycznych

Agnieszka Szydłowska

Lider zespołu technologicznego

 

Anita Olejnik

Specjalista ds. upowszechniania

Agnieszka Nijaki

Koordynator organizacyjno-administracyjny

Grażyna Maniak

Koordynator ds. badań

 

Monika Jagielska

Pracownik biura projektu

Agnieszka Prażmowska

Opiekun etapu testowania

Piotr Kolasiński

Opiekun centrum wiedzy
i praktyki