Udział w Juwenaliach – 20-23 maja 2015

W ramach odbywających się w Szczecinie Juwenaliów przygotowano działania upowszechniające, adresowane do studentów. Celem było  upowszechnienie wiedzy na temat Bazy Praktyk i Staży PM i jej możliwości przy realizacji praktyk studenckich.

45 6