Płatne praktyki w MATRIXIE!

Rusza druga tura losowania płatnych praktyk w Projekcie MATRIX dla studentów i opiekunów praktyk w firmach.

Aby otrzymać szansę na 3-miesięczna płatną praktykę lub dofinansowanie dla opiekuna praktyk w firmie wystarczą cztery kroki:

- rejestracja na Platformie MATRIX,
- wypełnienie danych w swoim profilu,
- złożenie oferty w Bazie Praktyk i Staży
- podpisanie z firmą / studentem umowy na praktykę lub staż.

Po zgłoszeniu tego faktu w biurze Projektu MATRIX spośród zgłoszeń wylosujemy osoby, których praktyki lub staż zostaną w całości sfinansowane oraz dofinansowanie dla opiekunów praktyk w firmie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w II turze. Zgłoszenia zbieramy do 06.06.2014 r. Losowanie odbędzie się 09.06.2014 r.

Szczegółowe informacje na: http://platformamatrix.pl/szansa-platne-praktyki-studentow/

Rejestracja profilu pod adresem: http://platformamatrix.zpsb.szczecin.pl/

Platforma MATRIX to innowacyjny, nowoczesny, wirtualny model komunikacji ułatwiający tworzenie trwałych relacji między światem nauki i biznesu. Jest narzędziem internetowym sprzyjającym przełamywaniu wzajemnych barier i motywującym do zmian, w obszarze współpracy między sektorami.

Platforma MATRIX pozwala ekspertom z różnych dziedzin zaoferować swą wiedzę i umiejętności. Współczesne społeczeństwo – zamknięte w sieci wirtualnych powiązań – oczekuje wsparcia, drogowskazów, rady i pomocy Eksperta. Nie inaczej jest w przypadku świata biznesu, czy nauki. Ekspert to nie tylko naukowiec o wysoce wyspecjalizowanej wiedzy, ale również przedstawiciel biznesu, czy osoba dysponująca umiejętnościami i kwalifikacjami zdobytymi codzienną praktyką. Ponadto, rosnące potrzeby biznesu, chęć dotrzymania kroku konkurencji, sprzyja poszukiwaniu wiedzy i nowych rozwiązań. Niewiele firm dysponuje własnym zapleczem, wypracowującym innowacyjne rozwiązania. Platforma MATRIX pozwala dzielić się informacjami, zapewnia dostęp do profesjonalnej wiedzy.

Platforma MATRIX wspiera realizację praktyk studenckich i staży. Zarówno firma poszukująca praktykantów i stażystów może zamieścić swą ofertę, jak i student – poszukujący firmy, gdzie mógłby odbyć staż lub praktykę – może zamieszczać swoją ofertę.

Platforma MATRIX łączy innowacyjną naukę z kreatywnym biznesem poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń online. Jest swoistym pasem transmisyjnym między tymi, fizycznie bliskimi, a mentalnie dalekimi światami jakimi jest świat nauki i biznesu.