O projekcie

Projekt: „PI–Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX” powstał
w ramach PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Temat 1: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki. Planowany okres realizacji projektu  01.01.2012 – 31. 12.2015.

Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX ma za zadanie wzmocnić współpracę przedsiębiorców z sektorem nauki. Aby tego dokonać niezbędne jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości akademickiej poprzez komercjalizację badań, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie nasycenia firm stosujących innowacyjne rozwiązania.

W konsekwencji działania te zwiększą konkurencyjność gospodarczą regionu. W tym celu zostało skonstruowane narzędzie internetowe Platforma MATRIX, które zwiększy szanse wprowadzenia modelu w życie, zestaw procedur dla użytkowników i odbiorców oraz produkty służące testowaniu, upowszechnianiu i włączaniu.

Produkt finalny projektu będzie obejmował Platformę Webową oraz zestaw procedur addytywnego transferu innowacji i ekspertów.