Co nowego dla nauki i biznesu w nowej perspektywie programowej UE 2014-2020?

Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi podczas Forum Współpracy B+R, które odbyło się 22 października 2014 r. Organizatorami byli Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie w ramach realizacji Projektu MATRIX wraz z Urzędem Marszałkowskim i Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie.

Wśród panelistów byli: Barbara Opar, główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego i dr Justyna Osuch, ekspert ZPSB. Doświadczeniem w zakresie współpracy B+R podzielili się Konrad Frontczak, Prezes Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej sp. z o.o., Piotr Żelazek, Dyrektor WESTCON Design Poland, Maciej Borowy, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Klastra Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Całość poprowadził dziennikarz Paweł Wiśniewski.

Spotkanie pokazało, iż w nowej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 kluczową rolę będą odgrywać innowacje, ale nacisk zostanie położony na ich komercjalizację w oparciu o ścisłą współpracę biznesu z nauką. Uzyskanie finansowania będzie premiowane, bądź wręcz warunkowane istnieniem współpracy biznesu z nauką. Pierwsze konkursy na początku 2015 r., ale już dziś jest czas, by zabiegać o budowanie partnerstw.
Pomimo niesprzyjającej pogody na spotkanie licznie przybyli zarówno przedstawicieli firm, jak i środowisk nauki, centrów transferu technologii z województwa zachodniopomorskiego.

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział i już dziś serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące najnowszej perspektywy budżetowej w II połowie lutego 2015r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji na naszym kanale YouTube

Wystąpienie dr Justyny Osuch – Zapis dźwiękowy

Wystąpienie Barbary Opar – Zapis dźwiękowy

Galeria ze spotkania